Fonds Raphaël De Smedt

Fonds Raphaël De Smedt

Het Fonds Raphaël De Smedt zet zich in voor de verspreiding en de bekendmaking van het oeuvre van kunstschilder en beeldhouwer Jan De Smedt. Dat doet het Fonds o.a. via deze website en wetenschappelijk werk, maar ook door de kunstwerken van Jan De Smedt tentoon te stellen. Het Fonds steunt ook culturele initiatieven van Mechelse instellingen.

 

Raphaël De Smedt

Raphaël Stuart Yvonne de Smedt (1941-2013) was de enige zoon van Jan De Smedt en Camilla (ook gekend als Milly) Van Peteghem. Hij was departementshoofd en vanaf 2003 hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Daarnaast wijdde hij zijn hele leven aan de artistieke nalatenschap van zijn vader die hij voortdurend onder de aandacht trachtte te brengen.
Zo verzamelde hij een groep van 100 ‘Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen’ om zich heen. De groep gaf 25 jaar lang een boekje uit over de kunstenaar: de Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen. Raphaël De Smedt was de initiator en financier van dit project. Voor de inhoud benaderde hij schrijvers, dichters en kunsthistorici om over een aspect van het werk van zijn vader te schrijven of om met een gedicht te reflecteren op de schilder zelf of op een kunstwerk.
In 2000 stelde hij een bibliografie samen onder de titel De discrete uitstraling van Jan de Smedt.  Ter herdenking van het honderdste geboortejaar van de kunstenaar verscheen er in 2005 een oeuvrecatalogus met 272 schilderijen en 131 beeldhouwwerken. Daarnaast organiseerde hij met regelmaat solotentoonstellingen, veelal begeleid door een catalogus, of stuurde hij werk in naar thematische groepstentoonstellingen.

Bij testament richtte Raphaël De Smedt, onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting, het Fonds Raphaël De Smedt op.

 

Overzichtslijst 'Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen'

Tentoonstellingscatalogi en énige literatuur over Jan De Smedt

Share:
facebooktwitterlinkedinemailprint