Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen

Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen

Anton van Wildenrode, Jan de Smedt, Mechelen 1981
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 1)

René Turkry, Jan de Smedt van Mechelen en het animisme, Mechelen 1982
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 2)

Karel Jonckheere (inleiding), Poëziekrans voor Jan de Smedt van Mechelen [met gedichten van Pieter G. Buckinx, Fa Claes, Marcel Coole, Julia Tulkens], Mechelen 1983
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 3)

Raphaël de Smedt, Jan de Smedt van Mechelen. Een filmtekst ingeleid door Paul Naster, Mechelen 1984
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 4)

Jef Contryn, Jan de Smedt of de bezielde eenvoud, Mechelen 1985
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 5)

Marc van Kerckhoven, Jan de Smedt van Mechelen en de muziek. Voorwoord en preambulum voor klavier door Flor baron Peeters, Mechelen 1986
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 6)

Ward Ruyslinck (inleiding), Jan de Smedt in verzen door Fa Claes, André Demedts, Herwig Hensen, Erik van Ruysbeek, Erik Verstraete, Staf Weyts, Anton van Wilderode, Mechelen 1987
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 7)

Fa Claes, Aardse suite. Poëziecyclus voor Jan de Smedt. Woord vooraf door Bert Decorte, Mechelen 1988
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 8)

Marguerite Casteels, Camilla van Peteghem of de bezielster van Jan de Smedt, Mechelen 1989
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 9)

René Turkry, De sculptuur van Jan de Smedt, Mechelen 1990
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 10)

Francis Smets, Jan de Smedt als marineschilder, Mechelen 1991
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 11)

Franz Hellens, Jan de Smedt, artiste malinois, avec une traduction néerlandaise de Bert Decorte, Mechelen 1992
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 12)

Pieter G. Buckinx, De serene tragiek van Jan de Smedt met een nawoord door R.F. Lissens, Mechelen 1993
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 13)

Raphaël de Smedt, Jan de Smedt en Nijvel, Mechelen 1994
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 14)

Arseen Blickx, Herinneringen aan mijn oom Jan de Smedt, Mechelen 1995
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 15)

Raoul Maria de Puydt, Het religieuze motief bij Jan de Smedt. Voorwoord door Godfried Kardinaal Daneels, Mechelen 1996
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 16)

Francis Smets, Het doodsmotief bij Jan de Smedt, Mechelen 1997
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 17)

Axel Vaeck, Jan de Smedt en het Vrijbroekpark. Voorwoord door Camille Paulus, Mechelen 1998
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 18)

Willy Spillebeen (inleiding), Jan de Smedt in dichtmaat door Pierre Henri Dubois, Roger Geerts, Jan-Pieter Guépin, Rudolf van de Perre, Willy Spillebeen en Theo Wieringa, Mechelen 1999
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 19)

Theo Wieringa, Poëtisch septet voor Jan de Smedt met een ten geleide van Herwig Arts, Mechelen 2000
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 20)

Saskia de Bodt, Jan de Smedt en de traditie van het bloemstilleven met een beredeneerde catalogus door Raphaël de Smedt, Mechelen 2001
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 21)

Francis Smets, Cézanne en Jan de Smedt met een woord vooraf van Hubert Dethier en een gedicht van Hubert van Herreweghen, Mechelen 2002
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 22)

Raphaël de Smedt, Jan de Smedt en Hombeek, Mechelen 2003
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 23)

Raphaël de Smedt, De Mechelse vormingsjaren van Jan de Smedt, Mechelen 2004
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 24)

Philip E. Webber, De geschilderde zelfportretten van Jan de Smedt, Mechelen 2005
(Cimelia Vrienden van Jan de Smedt van Mechelen 25)

Share:
facebooktwitterlinkedinemailprint